Datasets

2 datasets

 • Geografische afbakening van landbouwgrond in Nederland (grond die wordt gebruikt als bouwland, blijvend grasland of de teelt van blijvende gewassen).

  Data eigenaar: Ministerie van Economische Zaken (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-02-2023
  Thema:
  • Landbouw
 • Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van beid...

  Data eigenaar: Ministerie van Economische Zaken (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Landbouw
  • Organisatie en beleid