Overzicht toepassingen

 • Flamingo.report 13-05-2019 | Flamingo.report, Een marktpartij

  Het kopen van een huis is de grootste financiële beslissing die je zal doen in je leven. Natuurlijk wil je dan zeker weten dat je de juiste aankoopt doet en dat de buurt ook goed bij jouw past. De buurtomgeving onderzoeken gaat nu veelal op onderbuikgevoel of een korte zoektocht op internet.

  Er is op dit moment enorm veel (feitelijke) open data beschikbaar over de buurt, wijk en gemeentes tot zelf op postcode niveaus – Demografische gegevens, criminaliteit, welke scholen zijn er in de buurt maar ook de resultaten van deze scholen volgens de onderwijsinspectie, verkeersongelukken, parkeerplaatsen en nog veel meer. Probleem is alleen dat al deze data verspreid is in verschillende bronnen en verschillende formaten daarnaast moet je ook nog eens goed begrijpen wat die data voor jouw persoonlijk betekend.

  Flamingo.report verzamelt, analyseert, combineert en legt alle data uit voor een bepaald adres en levert deze aan in een makkelijk te lezen en begrijpbare rapport. Zodat de gebruiker een beter geïnformeerde beslissing kan maken op basis van alle feiten en omstandigheden zonder de moeite en tijd.

 • xzxz.nl 01-05-2019 | Sjoerd van der Hoorn, Een marktpartij

  Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet. Het originele autospel in een nieuw jasje. Meerdere spelers krijgen de opdracht om kentekens van een tiental auto's te verzamelen die aan bepaalde kenmerken voldoen. Zo moet je bijvoorbeeld op zoek naar een rode auto, een voertuig dat rijdt op diesel, een cabriolet, etc. Wie als eerst de tien gevraagde voertuigen heeft gevonden, wint.

 • Gegevensopstraat.nl 01-05-2019 | Sjoerd van der Hoorn, Een marktpartij

  Gegevensopstraat.nl is een grootschalig onderzoek naar privacyproblemen binnen (beroeps)registers, zowel opgezet door de overheid en private organisaties. Dergelijke registers laten bezoekers toe om te controleren of een professional voldoende gekwalificeerd is om een bepaald beroep uit te mogen oefenen, wat vaak als open data wordt ontsloten. Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat het echter in veel gevallen ook mogelijk is om de andere kant op te zoeken, om zo onbedoeld persoonlijke gegevens te vinden over deze professionals zoals naam, adres, geboortedatum, werkgever en meer.

 • Tankplanner 01-05-2019 | Sjoerd van der Hoorn, Een marktpartij

  De Tankplanner website en applicatie maken het mogelijk om snel en makkelijk de goedkoopste tankstations langs een route te vinden. Hierdoor kunnen (beroeps)chauffeurs hun voertuig zo voordelig mogelijk van brandstof voorzien.

  Tankplanner is eenvoudig in gebruik. Nadat de huidige locatie en bestemmingen zijn opgegeven, wordt door middel van Open Street Map een route getekend. Op een kaart wordt getoond waar de goedkoopste tankstations zich bevinden. De data van Tankplanner is op haar beurt ook weer beschikbaar via een vrij toegankelijke API. Hierdoor kunnen professionele transport- en vervoersbedrijven deze gegevens integreren in hun eigen bedrijfsproces.

 • Moet het raam dicht? 01-05-2019 | Sjoerd van der Hoorn, Een marktpartij

  Mensen die zich aanmelden bij Moethetraamdicht.nl krijgen automatisch voor het slapengaan een E-mail wanneer er de verwachting is dat er die nacht vluchten van of naar Schiphol over hun huis vliegen. Dit geeft omwonenden de mogelijkheid om bijvoorbeeld hun slaapritme op voorhand aan te passen door vroeg naar bed te gaan als er de volgende ochtend veel vluchten zijn te verwachten, of door te zorgen dat alle ramen goed gesloten zijn om zo het geluid te dempen op nachten dat er overlast zou kunnen zijn. Andersom kunnen omwonenden op deze manier ook weten wanneer zij wél met de ramen open kunnen slapen.

 • Parkeerdatacatalogus.nl 01-05-2019 | Ministerie I&W , Een overheidsorganisatie

  De parkeerdata index met verwijzingen naar de statische en dynamische parkeerdata (open data) van alle publiek toegankelijke on - en off street parkeerfaciliteiten in Nederland.

 • YAZULA 29-04-2019 | YAZULA, Een marktpartij

  YAZULA is een platform waarmee informatie gekoppeld wordt aan een geografisch gebied. Via de YAZULA app wordt deze informatie in het relevante gebied ontsloten. De app gebruiker heeft daarin zelf 100% de controle welke informatie men wel / niet wenst te ontvangen.

  YAZULA is een open platform. Dwz organisaties kunnen (na accreditatie) een eigen account krijgen om via het YAZULA platform zelf locatie based informatie te ontsluit. Wij maken ook gebruik van open data, zoals van de Nationale Politie (politie.nl), Kwaliteit zwemwater buiten zwemplekken (zwemwater.nl). Elektriciteit en aardgasstoringen (energieonderbrekingen).

  Door informatie aan een relevant gebied te koppelen en de YAZULA app gebruiker zelf de controle over de inhoud te geven, ontstaat een unieke manier om informatie te ontsluiten. Op het gebied van veiligheid ontsluit YAZULA op dit moment real time de berichten van politie.nl, AMBER Alert, NL Alert en in Rotterdam ook van de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.

  YAZULA biedt zo een slimme manier om allerlei relevante informatie over een bepaalt onderwerp in 1 kanaal te ontsluiten ipv 4 of 5 kanalen te moeten volgen zoals op het gebied van veiligheid.

 • Over uw buurt 24-04-2019 | KOOP, Een overheidsorganisatie

  Deze toepassing is gemaakt door een combinatie van open datasets rondom wet- en regelgeving. Doel is mensen te attenderen over de geldende wet- en regelgeving bij iemand in de buurt.

 • Onderwijs in cijfers 24-04-2019 | Dienst Uitvoering Onderwijs, Een overheidsorganisatie

  Deze toepassing is gemaakt op basis van diverse open datasets vanuit o.a. DUO ter beschikking gesteld. Doel is om cijfermatige informatie te presenteren over het onderwijs in Nederland.

 • Rijksfinancien 24-04-2019 | Ministerie van Financiën, Een overheidsorganisatie

  Deze toepassing is gemaakt met diverse open datasets die het Ministerie al ter beschikking stelt. Doel van de toepassing is op een visuele wijze de begroting inzichtelijk te maken.

 • Monitor Koopwoningmarkt 24-04-2019 | Centraal Bureau voor de Statistiek, Een overheidsorganisatie

  Dit is een gezamenlijk product tussen het CBS, TU Delft en andere partners. Doel van de toepassing is om door middel van diverse indicatoren een monitor te ontwikkelen die de koopwoningmarkt inzichtelijk maakt.

 • Conjunctuurklok 24-04-2019 | Centraal Bureau voor de Statistiek, Een overheidsorganisatie

  Deze toepassing is gemaakt met diverse open datasets die als indicator dienen voor de conjunctuurklok. Doel van de toepassing is om de stand en het verloop van de conjunctuur inzichtelijk te maken.

 • Wettenpocket 11-04-2019 | KOOP, Een overheidsorganisatie

  Deze toepassing is gemaakt op basis van open data van de wet- en regelgeving, gepubliceerd op wetten.overheid.nl. Doel is een IOS/Android App en internet site waarin wet- en regelgeving inclusief Linked Data makkelijk en eenvoudig beschikbaar is.

 • Bereken huurverhoging vrije sector huurwoning 11-04-2019 | Centraal Bureau voor de Statistiek, Een overheidsorganisatie

  Deze toepassing is o.a. gemaakt met een referentiedataset, namelijk het Consumenten Prijs Index cijfer (CPI). Doel van de toepassing is om de huurverhoging d.m.v. een rekenhulp beter inzichtelijk te maken

 • Rijdendetreinen.nl 11-04-2019 | Rijden de Treinen, Een marktpartij

  Geert Wirken heeft een toepassing ontwikkeld met open data van openbaar vervoersbedrijven. Iedere minuut een update van actuele NS-storingen, direct in te zien via de website, de app of twitter. Ook treinverstoringen van andere Nederlandse vervoerders, zoals Arriva, Breng, Connexxion, Syntus en Veolia staan op rijdendetreinen.nl.

 • Haagse Feiten 11-04-2019 | Political Inzights B.V., Een marktpartij

  Een archief met ruim 1 miljoen parlementaire documenten om eht reilen en zeilen van politiek Den Haag inzichtelijk te maken. Gratis en eenvoudig zoeken naar beleid in de praktijk.