Zelf een data community opzetten?

Zelf een community opstarten over een specifiek maatschappelijk vraagstuk of beleidsterrein? Een goed idee. U krijgt meer inzicht in het gebruik van data in uw beleidsterrein. Direct contact met hergebruikers leidt vrijwel altijd tot een betere data kwaliteit waar alle partijen plezier van hebben. 

Data communities voor maatschappelijke vraagstukken

Voor partijen die werken aan een maatschappelijk vraagstuk is een data community de centrale plek om alle data beschikbaar te maken. Elke partij beschikt over dezelfde data, en heeft dezelfde uitgangspunten. De data community helpt daarbij om dezelfde begrippen, referentie bestanden en versies van data bestanden te gebruiken. 

Wilt u een data community starten? 

We vragen tenminste de deelname van een overheidsorganisatie om de community te starten en verantwoordelijkheid te dragen. De community kan door zowel publieke en private partijen worden beheerd. 

In 2020 loopt op data.overheid.nl een pilot rond data communities met ondersteuning van het Ministerie van BZK. Begin 2021 worden de data communities geëvalueerd. 

Neem contact met ons op voor meer informatie