type-icon

Community

Mobiliteit

Dit is de mobiliteitsdata community, de centrale plek voor alle data, toepassingen en experts over verkeer.

Groepen

Alle datasets rondom het onderwerp veiligheid in het domein mobiliteit

Alle datasets rondom het onderwerp milieu in het domein mobiliteit

Parkeervakken waar invaliden het voertuig kunnen parkeren. Deze groep komt voort uit de Gemeentelij...

Alle datasets rondom het onderwerp verkeer en infrastructuur in het domein mobiliteit

Via deze groep zijn alle verkeersbesluiten terug te vinden voor het domein mobiliteit.

Strooiroutes van hoofdwegen, secundaire wegen en fietspaden. Per wegdeel is aangegeven welke organis...

Overzicht van fietsenstallingen in de gemeente: locaties, openingstijden, bewaakte en onbewaakt, bet...

Aantal voertuigen per dag op bepaalde punten per wegvak binnen de gemeente. Meer informatie over...