Terug naar overzicht

Impact story: NDC Nederland

Impact-story | Created: 07-03-2022 | Aangepast: 07-03-2022

Op de Kiss & Ride (KR) parkeervoorziening op Schiphol is het een komen en gaan van vakantiegangers, of reizigers die net terugkeren in Nederland. Hoe monitor je al het verkeer op deze parkeerplek en hoe zorg je ervoor dat er geen filevorming ontstaat op een veelgebruikte locatie zoals deze? NDC-Nederland onderzocht in opdracht van Schiphol al het verkeer op deze locatie en ontwikkelde hier een toepassing voor. In deze impact story vertelt Menno Wagenaar er meer over.

Kun je jezelf even kort voorstellen? Wie ben je en waar werk je?

Mijn naam is Menno Wagenaar en ben sinds de oprichting in 2016, werkzaam als projectmanager bij NDC Nederland. Wij zijn een dataverzamelingsbedrijf dat zich richt op het verzamelen van mobiliteitsdata. We zijn oorspronkelijk afkomstig van de veldwerkclub van Goudappel uit Deventer. Bij het verzamelen van de mobiliteitsdata zetten we zowel mensen in als techniek zoals telslangen en camera’s.

Aan welke toepassing heb je gewerkt?

We hebben een camerasysteem opgezet voor Schiphol waarbij we het parkeren van de 'Kiss & Ride' voorziening bij de ingang van de vertrek- en aankomsthal monitoren. Het aantal parkeerplaatsen om reizigers op te halen en te brengen op deze locatie van Schiphol is beperkt en elke haler of brenger wil uiteraard dicht bij de deur parkeren. 

Voor wie heb je dat gedaan en waarom?

Het project is uitgevoerd voor Schiphol NV.

Welk probleem los je daarmee op?

Het is zaak dat de mensen die iemand ophalen of wegbrengen op Schiphol, zo snel mogelijk na het afzetten of oppikken van hun passagiers, weer wegrijden. Enerzijds moet iedereen kunnen parkeren, anderzijds moet ook worden voorkomen dat een te grote toeloop leidt tot terugslag op de openbare weg. Het kwam zelfs voor dat de terugslag liep tot aan de A4. Dit probleem gold met name voor de meest drukke momenten van de week. Met de monitoring kan Schiphol, als het te druk wordt, extra personeel inzetten om de automobilisten en gebruikers van de 'Kiss & Ride' voorziening te manen te vertrekken.

Wat betekent deze toepassing voor de gebruiker?

Schiphol kan monitoren op welke momenten van de week het extra druk is en besluiten om extra personeel (BOA’s) in te zetten om het kort parkeren beter te reguleren. Dit zorgt ervoor dat er minder oponthoud is, de weg eromheen vrij wordt gehouden en geen onnodige files ontstaan in dit gebied.

Wat is er veranderd voor je gebruikers sinds ze deze toepassing hebben?

Het parkeren op de Kiss & Ride locatie is momenteel goed beheersbaar. Wel dient te worden opgemerkt dat door Corona het aantal vliegbewegingen uiteraard fors is afgenomen. We zijn daarom erg benieuwd hoe dit zich de komende periode gaat verlopen. Als het weer drukker wordt op het vliegveld, met name in de vakantieperiodes zoals bijvoorbeeld de zomervakantie. 

Welke data gebruik je hiervoor?

We monitoren wekelijks het aantal binnenkomende voertuigen en het aantal uitrijdende voertuigen. We bepalen de verblijfstijd en ook het aantal geparkeerde voertuigen in dit gebied. 

Elk project kent ook uitdagingen. Waar liep jij tegenaan?

Het inregelen van de posities van de camera’s en de controles hierop vergden enige tijd. Er diende onder meer gecheckt te worden of de uitkomsten van het systeem overeenkwamen met het visuele beeld dat de medewerkers van Schiphol zelf hadden op hetzelfde moment.

Als je terugkijkt: wat is dan anders gelopen dan je dacht?

Uiteraard de Coronaperiode: er was veel minder vliegverkeer dan voor mogelijk werd gehouden. Verder zijn in de meetperiode enkele keren infrastructurele aanpassingen geweest bij de toegang van Schiphol. Dit heeft een aantal omzettingen tot gevolg gehad. 

Wat is je persoonlijke band met het onderwerp?

Schiphol is uiteraard een fascinerend bedrijf. Veel in het nieuws, met name in de Coronaperiode. Ik heb geconstateerd dat het aantal parkeerders op de K&R-voorziening redelijk correspondeert met het aantal vliegbewegingen. Op deze wijze kan ik zelf de trend van het vliegverkeer goed volgen. 

What's next? Wat staat er op de planning op het gebied van data?

We werken jaarlijks aan meer dan 200 projecten op het gebied van mobiliteitsdata. Dit varieert van een simpele telling met telslangen tot een uitgebreid enquête-onderzoek met meer dan 100.000 uit te voeren enquêtes. Het is altijd spannend welke projecten zich aandienen.

Wat kan Data.Overheid.nl voor je betekenen? Waar heb je behoefte aan?
We blijven graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van data verzamelen. Voor ideeën kun je altijd contact met ons opnemen. 

Als mensen na het lezen behoefte hebben aan meer informatie, waar kunnen ze dan terecht?

Lezers en geïnteresseerden kunnen terecht op onze website, via: NDC-Nederland. Vragen kunt u stellen via het algemene mailadres: ndc-info@ndc-nederland.nl of naar mij persoonlijk, via: menno.wagenaar@ndc-nederland.nl 

Meepraten over de impact van data?

Word gratis lid van onze data communities, binnen 1 minuut heb je een account aangemaakt en praat je mee op: www.datacommunities.nl.