Terug naar overzicht

Impact story: ongevalrisico.nl

Impact-story | Created: 17-10-2022 | Aangepast: 17-10-2022

Martijn Koole werkt aan diverse opdrachten waarin diverse data voor overheden wordt geanalyseerd. Een van de producten waar hij en zijn team de afgelopen periode hard aan gewerkt hebben is het landelijk verkeersveiligheidsmodel ongevalrisico.nl. Hij vertelde ons erover middels een impact story.

Kun je jezelf even kort voorstellen? Wie ben je en waar werk je?

Mijn naam is Martijn Koole en ik ben een van de oprichters van DOK data. Wij zijn een klantgerichte en innovatieve startup gespecialiseerd in het analyseren van diverse data voor overheden. Opdrachtgevers omschrijven ons als resultaatgericht, pragmatisch met een Rotterdamse ‘gewoon doen’ mentaliteit, ‘sociale nerds’ en het hebben van een eigen identiteit.


‘Een Rotterdamse ‘gewoon doen’ mentaliteit’.

Aan welke toepassing heb je gewerkt?

Ons belangrijkste product is het landelijk verkeersveiligheidsmodel ongevalrisico.nl. Vanuit brede koppelingen uit (open) datasets brengen we op wegvak-, fietspad- en kruispuntniveau in kaart hoe onveilig het is en wat er aan gedaan kan worden om het (nog) veiliger te maken.

Voor wie heb je dat gedaan en waarom?

Wij hebben deze toepassing ontwikkeld om het wegverkeer veiliger te maken, om zo zoveel mogelijk verkeersongevallen te kunnen voorkomen. Ongevalrisico.nl wordt momenteel gebruikt door vier provincies en bijna 100 gemeenten. 

Welk probleem of vraagstuk los je daarmee op?

Sinds enige tijd werken overheden aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Een belangrijk onderdeel hiervan is de Risico gestuurde aanpak om verkeersongevallen te voorkomen. Deze aanpak is erop gericht om ongevallen te voorkomen, door dáár maatregelen te treffen waar de risico’s het grootst zijn. 

Het in kaart brengen van risicovolle locaties op een objectieve manier is echter niet eenvoudig. Dit komt omdat data over verkeersveiligheid vaak versnipperd beschikbaar is voor wegbeheerders. Ongevalrisico.nl brengt alle relevante data bij elkaar en verwerkt deze tot risicoscores, waarmee wegbeheerders invulling kunnen geven aan de risico gestuurde aanpak.

Wat betekent deze toepassing voor de gebruiker?

Jaarlijks is er vanuit het ministerie van IenW en lokale overheden een bepaald budget beschikbaar om verkeersonveilige situaties aan te pakken. Voor budgetaanvragen is het vaak een voorwaarde dat er voorafgaand een risicoanalyse is uitgevoerd. De website ongevalrisico.nl is hiervoor een handig hulpmiddel. Daarnaast wordt de app ook veel gebruikt om bijvoorbeeld snel een situatie te checken bij bijvoorbeeld binnengekomen burgermeldingen.

‘Wegbeheerders kunnen nu in één oogopslag zien op welke locaties het mogelijk onveilig is’.

Wat is er veranderd voor je gebruikers sinds ze deze toepassing hebben?

Wegbeheerders kunnen nu in één oogopslag zien op welke locaties het mogelijk onveilig is en welke maatregelen daarbij passend zijn. 

Welke data gebruik je hiervoor?

Om risicoscores te berekenen voor alle wegen, fietspaden en kruispunten in Nederland, leiden we een groot aantal kenmerken af op basis van (open) dataset zoals het Nationaal Wegenbestand, BRON ongevallen, de BGT voor infrastructurele kenmerken, data afkomstig van het CBS over de bevolkingssamenstelling en raadplegen wij DUO voor een overzicht van alle onderwijslocaties in Nederland. Daarnaast gebruiken we vaak ook niet-openbare data, zoals Floating Car Data, verkeersmodellen of detailinformatie over fietsvoorzieningen.

Elk project kent ook uitdagingen. Waar liep jij tegenaan?

De uitdagingen zitten met name in relevante wegkenmerken die we niet goed kunnen bepalen o.b.v. (open) data. Bijvoorbeeld informatie over verkeersbewegingen, gedrag, maar ook de ligging van verkeersdrempels, zebrapaden of markeringen worden niet door alle wegbeheerders op een eenduidige manier geregistreerd, maar deze zijn voor de verkeersveiligheid vaak wel relevant. Soms kunnen we dit soort data inkopen, maar we gebruiken ook Machine Learning om ontbrekende kenmerken af te leiden o.b.v. data die wel beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld voor het aflezen van wegkenmerken uit luchtfoto’s.

Als je terugkijkt: wat is dan anders gelopen dan je dacht?

We hebben bij DOK data allemaal een achtergrond in data en niet zo zeer in verkeersveiligheid. We hebben de afgelopen tijd veel geleerd over verkeersveiligheid om de uitkomsten zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de werkwijze van onze eindgebruikers. 

Wat is je persoonlijke band met het onderwerp?

Verkeersveiligheid is natuurlijk belangrijk voor eenieder die (regelmatig) deelneemt aan het verkeer. Ik woon zelf aan een straat waarvan ik vind dat deze onveilig is ingericht. Door ongevalrisico.nl kan ik dat nu ook onderbouwen met data.

‘Uiteindelijk hopen we dat alle wegbeheerders in Nederland er gebruik van gaan maken’.

What's next? Wat staat er op de planning op het gebied van data?

We ontwikkelen continu door. Er worden regelmatig nieuwe en betere datasets gepubliceerd waarmee we het product kunnen uitbreiden. Uiteindelijk hopen we dat alle wegbeheerders in Nederland er gebruik van gaan maken. 

Wat kan Data.Overheid.nl voor je betekenen? Waar heb je behoefte aan?

Mooi dat heel veel open data op een generieke manier terug te vinden en te ontsluiten is via data.overheid.nl. Het combineren van een groot aantal datasets levert nieuwe inzichten op.  Het generiek en landelijke beschikbaar stellen van datasets is een voorwaarde, met name op het gebied van datakwaliteit is nog veel te winnen.

Is er nog iets anders dat je over dit onderwerp kwijt wilt?

Naast dat er steeds meer data beschikbaar komt, liggen er ook nog uitdagingen op het gebied van het combineren en vervolgens conclusies trekken uit deze datasets. Hierbij is niet alleen kennis van data noodzakelijk maar is er ook een groeiende behoefte aan (wetenschappelijke) studies zodat wegbeheerders de weg op de juiste manier aan kunnen passen zodat ze ook daadwerkelijk veiliger worden. Wij hopen op een goede samenwerking tussen alle partijen om dit mogelijk te maken.

Als mensen na het lezen behoefte hebben aan meer informatie, waar kunnen ze dan terecht?

Op onze website ongevalrisico.nl staat meer uitleg over de werking en toepassing van de app. Voor aanvullende vragen zijn wij te bereiken via info@dokdata.nl.

Meepraten over de impact van data?

Word gratis lid van onze data communities, binnen 1 minuut heb je een account aangemaakt en praat je mee op: www.datacommunities.nl