Terug naar overzicht

Impact story: Smart Mobility Inno Hub

Impact-story | Created: 28-05-2021 | Aangepast: 29-07-2022

Vorig jaar is de Smart Mobility Inno Hub, opgestart vanuit RWS CIP en zijn er met verschillende RWS collega’s acht relevante Smart Mobility userstories opgepakt. Met het RWS ecosysteem zijn relevante userstories al tot een gevalideerd concept, prototype, PoC of pilot gekomen. Nieuwe concepten/PoC’s en pilots met bijvoorbeeld drones, niets is te gek voor Arthur Maring, Innovatiemanager Smart Mobility. Maar wat doet de Smart Mobility Inno Hub dan precies en wat is de impact van deze community/platform sinds het ontstaan ervan? Je leest het in dit interview.

Kun je jezelf even kort voorstellen? Wie ben je en waar werk je?

Mijn naam is Arthur Maring en ik werk als Innovatiemanager Smart Mobility bij Rijkswaterstaat (RWS) en daarnaast ook bij het programma Talking Traffic.

Aan welke toepassing heb je gewerkt?

Samen met innovatieve RWS collega’s en partners ontwikkelen wij verschillende projecten en producten. Dit doen we vaak samen met anderen overheden, bedrijven/startups en het onderwijs. Naast onze kennis en relaties binnen de Smart Mobility wereld, promoten wij ook het gebruik van open mobiliteitsdata. Met open mobiliteitsdata kunnen bijvoorbeeld bedrijven/startups slimme toepassingen maken om de weggebruiker (automobilist) beter te informeren. Daarnaast ben ik ook medeoprichter van de ‘Mobiliteitsdata Community’, van: https://data.overheid.nl/communities/mobiliteit en van de ‘Smart Mobility Inno Hub’: https://www.innohub.nu

Vanuit het programma ‘Talking Traffic’ ben ik betrokken bij het programma ‘Data Top15’. Wegbeheerders leveren relevante data voor o.a. de verschillende service- en navigatie providers. Op basis van deze data maken zij goede en accurate verkeersinformatie voor de weggebruikers. Navigatie service providers, zoals Waze, TripService, Be-Mobile, Flitsmeister, Google en Localyse helpen hier actief aan mee. Dit draagt bij aan up-to-date en betrouwbare informatie over veilig reizen over de wegen van Nederland.

Voor wie heb je dat gedaan en waarom?

Het gezamenlijke doel van de wegbeheerders/overheden en navigatie providers/bedrijven is een goed geïnformeerde weggebruiker, die veilig, betrouwbaar en snel van A naar B kan reizen en navigeren. De overheid staat ook voor “vlot en veilig verkeer over weg en water”, “betrouwbare en bruikbare informatie” en “duurzame leefomgeving”.

Welk probleem los je daarmee op?

Met onze Smart Mobility Inno Hub, verbinden wij verschillende innovatieve partijen, die een goed idee, concept of prototype hebben om een App of IT oplossing op het gebied van Smart Mobility verder te ontwikkelen. Samen met overheden, bedrijven/startups en onderwijsinstellingen breiden wij ons ecosysteem verder uit. Wij brengen de innovators binnen bovenstaande groepen bij elkaar. De overheid heeft vaak specifieke user-stories/cases en kan voor een bedrijf/startup de “Launching Customer” zijn. Vaak moet een concept of slim idee eerst nog gevalideerd worden. Hierbij worden wij goed geholpen door YES!Delft, dit is een incubator met een groot netwerk van o.a. startups en investeerders. Soms moet een prototype verder ontwikkeld worden om de investeerders en/of programmamanagers te overtuigen van de interessante App of IT-oplossing. Hierbij worden wij ondersteund door RWS Datalab en ESRI.

Wat betekent deze toepassing voor de gebruiker?

Specifieke app- en/of IT-oplossingen kunnen de doorstroming van het verkeer verbeteren. Momenteel zijn wij bezig met het organiseren van een prototype/pilot samen met een bedrijf. Op basis van geautomatiseerde beeldherkenning op de telefoon kan dit prototype een slecht wegdek, verkeersborden, wegwerkzaamheden en ongevallen detecteren. Vervolgens kunnen wij als wegbeheerder, deze informatie en data gebruiken voor het eigen onderhoud en beheer van wegen, maar ook met onze weginspecteurs en verkeerscentrales de doorstroming van het verkeer verbeteren. 

Wat is er veranderd voor je gebruikers sinds ze deze toepassing hebben?

Weggebruikers worden steeds beter geïnformeerd, mede doordat de wegbeheerder/overheid steeds beter zijn “data op orde” heeft en betrouwbare data kan leveren aan de service-/navigatie provider.

Welke data gebruik je hiervoor?

Binnen de ‘DataTop15’ zijn 15 datasets relevant om vanuit de wegbeheerder goed en betrouwbaar te leveren. Zie hiervoor ook de link en de Impact Story op de data.overheid.nl over Datapedia Smart Mobility https://datapedia.nl

Denk hierbij aan data over wegkenmerken, wegwerkzaamheden en ongevallen. Deze data worden ook als open data aangeboden op de Mobiliteitsdata Community. Op onze Smart Mobility Inno Hub zijn deze data ook te vinden. Daarbij staan hier ook verschillende IT-oplossingen / Apps en dashboards op die met deze data zijn gemaakt.

                "Opendata als brandstof voor open innovatie!"

Elk project kent ook uitdagingen. Waar liep jij tegenaan?

Wij ontwikkelen bottom-up veel nieuwe en innovatieve projecten. Bij het opstarten en ontwikkelen van een project weten wij vaak snel de partijen met elkaar te verbinden en krachten te bundelen. 
Funding voor verdere opschaling na de pilotfase is binnen de overheid vaak een uitdaging. Samen met andere partijen kunnen vaak ook andere investeringsfondsen worden aangetrokken. Ideaal zou ook zijn als vanuit de wegbeheerder/overheid een duidelijke business owner beschikbaar is. Vaak zijn dat binnen de overheid verschillende stakeholders en dit maakt opschaling van projecten vaak lastig. Binnen RWS hebben we ook een FP Smart Mobility programma, die kan helpen bij opschalen van ontwikkelde projecten. 

Als je terugkijkt: wat is dan anders gelopen dan je dacht?

Vanuit de overheid is men vaak niet gewend om bottom-up projecten tot de volledige ontwikkeling te laten komen. Hier komt gelukkig wel steeds meer verandering in. Verschillende overheden zijn samen met bedrijven/startups allerlei innovatieve programma’s opgestart en schrijven al verschillende Challenges uit, zoals: SmartWayz, Mobility Lab, Startup Residence, YES!Delft en DigiCampus. 

Wat is je persoonlijke band met het onderwerp?

Zelf krijg ik veel energie van het opstarten en ontwikkelen van nieuwe projecten samen met anderen. En daarnaast werk ik ook graag samen met andere partijen om de weggebruiker beter te informeren over een veilige en snelle reisroute. Voor de Corona pandemie was ik zelf ook vaker een weggebruiker. Iedereen wil graag snel, veilig en betrouwbaar van A naar B kunnen reizen. Het is dus een onderwerp waar de meeste mensen dagelijks mee te maken hebben. 

What's next? Wat staat er op de planning op het gebied van data?

Wij willen vanuit de Smart Mobility Inno Hub ook steeds meer het gebruik van open mobiliteitsdata promoten. Ook bij het onderwijs. Zo heb ik korte tijd geleden samen met Jelle Verburg, Product Owner bij data.overheid.nl, een gastcollege gegeven aan de TU Delft/ technische bestuurskunde. Deze studenten zijn ontzettend gemotiveerd en hebben vaak slimme ideeën en concepten om mobiliteitsdata toe te passen voor slimme innovatieve oplossingen. Grote kans dat zij na de afronding van hun studie aan de slag gaan bij diverse hightech bedrijven of slimme startups. Soms zijn zij tijdens de studie al op zoek naar een interessante afstudeeropdracht bij een overheidsinstelling of innoverend bedrijf.

Wat kan Data.Overheid.nl voor je betekenen? Waar heb je behoefte aan?

Data.overheid.nl is hét dataplatform in Nederland en het Nationaal Portaal voor opendata. Vanuit onze ‘mobiliteitsdata community’ kunnen wij op win-win basis ook overheden en bedrijven enthousiasmeren om open data aan te leveren of te gaan gebruiken. Dataverzoeken van studenten, startups, bedrijven en overheden zijn meer dan welkom en kunnen ook een “trigger” zijn om samen een project verder door te ontwikkelen. Ik vind het altijd zeer interessant om te weten welke dataverzoeken er zoal op wekelijkse basis binnenkomen, het kan namelijk altijd zo zijn dat hier een interessant en leerzaam vraagstuk uit komt rollen waar wij iets mee kunnen.

Is er nog iets anders dat je over dit onderwerp kwijt wilt?

Neem even de tijd om onze Mobiliteitsdata Community en onze data verzoeken te bekijken, via: community mobiliteit
En ook onze Smart Mobility Inno Hub over App/ IT toepassingen, die we al gerealiseerd hebben met innovatieve partners en  de open mobiliteitsdata, via: Innohub.
 
Als mensen na het lezen behoefte hebben aan meer informatie, waar kunnen ze dan terecht?

Je mag mij mailen. Dit kan via: arthur.maring@rws.nl of stuur me een berichtje op LinkedIn, via: link.

Meepraten over de impact van data?

Word gratis lid van onze data communities, binnen 1 minuut heb je een account aangemaakt en praat je mee op: www.datacommunities.nl