Datasets

16,224 datasets

 • This table contains pump prices for motor fuels at petrol stations. Weighted average daily prices are published of petrol Euro95, diesel oil and LPG including VAT and excise duties. These daily prices...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 08/11/2022 - 00:00
  Theme:
  • Economy
 • Deze tabel bevat pompprijzen van motorbrandstoffen. Er worden gewogen gemiddelde dagprijzen gepubliceerd van benzine Euro95, dieselolie en LPG inclusief BTW en accijns. Deze dagprijzen worden eens per...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 08/11/2022 - 00:00
  Theme:
  • Energy
  • Traffic
 • Deze dataset start per draaidatum 25-11-2019 en komt in plaats van de UWV Beroepenkaart-data (actueel t/m 20-11-2018) . De gegevens onder de open match data zijn vacatures en geanonimiseerde CVs in we...

  Data owner: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Rijk)
  Updated: 08/09/2022 - 00:00
  Theme:
  • Work
 • Deze tabel bevat cijfers over immigratie en emigratie van personen naar en vanuit Nederland. De cijfers van de emigratie zijn (voor zover beschikbaar) inclusief het saldo van de administratieve correc...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 08/08/2022 - 00:00
  Theme:
  • Immigration to the Netherlands
 • Services zonder versienummer kunnen en worden continu aangepast en dus niet via releases.Wanneer afnemers van deze services gebruik maken, werken zij altijd met de laatste versie van de service.(NB) A...

  Data owner: Prorail (Rijk)
  Updated: 08/06/2022 - 00:00
  Theme:
  • Railway
 • Data on flight movements, passengers, cargo and mail at Dutch airports. Summary of the contents of the EU figure in this publication: The composition of the European Union (EU-15) until 2004: Austria,...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 08/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Traffic
 • This table contains consumer prices for electricity and gas. Weighted average monthly prices are published broken down into transmission tariffs, supply tariffs and taxes, both including and excluding...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 08/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Economy
 • Het aantal vliegtuigbewegingen, het aantal passagiers, de hoeveelheid vracht en post op de Nederlandse luchthavens van nationaal belang. Overzicht van de inhoud van het EU-cijfer in deze publicatie: D...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 08/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Aviation
 • In deze tabel "Goederensoorten naar EU, niet-EU van minerale randstoffen en chemie" vindt u gegevens over de Nederlandse handel in goederen uitgesplitst naar de regio's EU (Europese Unie) en niet-EU. ...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 08/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Trade
 • Deze tabel bevat cijfers over de consumentenprijzen van elektriciteit en gas. Deze zijn onderverdeeld in transportprijzen, leveringsprijzen en belastingen (in- en exclusief BTW). De cijfers worden als...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 08/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Energy
 • This table contains the pump prices for motor fuels at petrol stations around the Netherlands. Weighted average monthly prices are published of petrol Euro95, diesel oil and LPG including VAT and exci...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 08/04/2022 - 00:00
  Theme:
  • Economy
 • In deze tabel zijn gegevens opgenomen over zonnewarmte. Het gaat hierbij om het aantal installaties, het collectoroppervlak en de warmteproductie. Zonnewarmte wordt gewonnen voor het verwarmen van wat...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 08/04/2022 - 00:00
  Theme:
  • Energy
 • Deze tabel bevat pompprijzen van motorbrandstoffen. Er worden gewogen gemiddelde maandprijzen gepubliceerd van benzine Euro95, dieselolie en LPG inclusief BTW en accijns. Er wordt een uitsplitsing gep...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 08/04/2022 - 00:00
  Theme:
  • Energy
 • Zie de ‘Staat van Migratie’ of ‘Rapportage Vreemdelingenketen’ (tot 2020) voor een inhoudelijke toelichting op de data in dit dataset. Zie hoofdstuk ‘Methodologie’ voor een aantal aspecten waarmee rek...

  Data owner: Ministerie van Justitie en Veiligheid (Rijk)
  Updated: 08/01/2022 - 00:00
  Theme:
  • Immigration to the Netherlands
 • Zie de ‘Staat van Migratie’ of ‘Rapportage Vreemdelingenketen’ (tot 2020) voor een inhoudelijke toelichting op de data in dit dataset. Zie hoofdstuk ‘Methodologie’ voor een aantal aspecten waarmee rek...

  Data owner: Ministerie van Justitie en Veiligheid (Rijk)
  Updated: 08/01/2022 - 00:00
  Theme:
  • Immigration to the Netherlands
 • Zie de ‘Staat van Migratie’ of ‘Rapportage Vreemdelingenketen’ (tot 2020) voor een inhoudelijke toelichting op de data in dit dataset. Zie hoofdstuk ‘Methodologie’ voor een aantal aspecten waarmee rek...

  Data owner: Ministerie van Justitie en Veiligheid (Rijk)
  Updated: 08/01/2022 - 00:00
  Theme:
  • Immigration to the Netherlands
 • Zie de ‘Staat van Migratie’ of ‘Rapportage Vreemdelingenketen’ (tot 2020) voor een inhoudelijke toelichting op de data in dit dataset. Zie hoofdstuk ‘Methodologie’ voor een aantal aspecten waarmee rek...

  Data owner: Ministerie van Justitie en Veiligheid (Rijk)
  Updated: 08/01/2022 - 00:00
  Theme:
  • Immigration to the Netherlands
 • Zie de ‘Staat van Migratie’ of ‘Rapportage Vreemdelingenketen’ (tot 2020) voor een inhoudelijke toelichting op de data in dit dataset. Zie hoofdstuk ‘Methodologie’ voor een aantal aspecten waarmee rek...

  Data owner: Ministerie van Justitie en Veiligheid (Rijk)
  Updated: 08/01/2022 - 00:00
  Theme:
  • Immigration to the Netherlands
 • Zie de ‘Staat van Migratie’ of ‘Rapportage Vreemdelingenketen’ (tot 2020) voor een inhoudelijke toelichting op de data in dit dataset. Zie hoofdstuk ‘Methodologie’ voor een aantal aspecten waarmee rek...

  Data owner: Ministerie van Justitie en Veiligheid (Rijk)
  Updated: 08/01/2022 - 00:00
  Theme:
  • Immigration to the Netherlands
 • Zie de ‘Staat van Migratie’ of ‘Rapportage Vreemdelingenketen’ (tot 2020) voor een inhoudelijke toelichting op de data in dit dataset. Zie hoofdstuk ‘Methodologie’ voor een aantal aspecten waarmee rek...

  Data owner: Ministerie van Justitie en Veiligheid (Rijk)
  Updated: 08/01/2022 - 00:00
  Theme:
  • Immigration to the Netherlands
 • Zie de ‘Staat van Migratie’ of ‘Rapportage Vreemdelingenketen’ (tot 2020) voor een inhoudelijke toelichting op de data in dit dataset. Zie hoofdstuk ‘Methodologie’ voor een aantal aspecten waarmee rek...

  Data owner: Ministerie van Justitie en Veiligheid (Rijk)
  Updated: 08/01/2022 - 00:00
  Theme:
  • Immigration to the Netherlands
 • Deze tabel bevat cijfers over het aantal in Nederland aangehouden derdelanders van wie de illegale aanwezigheid op Nederlands grondgebied is vastgesteld. Derdelanders zijn personen met een andere nati...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 07/29/2022 - 00:00
  Theme:
  • Immigration to the Netherlands
 • Deze tabel bevat gegevens over het totaal aantal ingediende asielverzoeken en het aantal eerste asielverzoeken in verschillende landen in Europa en de Europese Unie. De cijfers van de landen in deze t...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 07/29/2022 - 00:00
  Theme:
  • Immigration to the Netherlands
 • Deze tabel bevat gegevens over aantallen ingediende asielverzoeken en nareizende gezinsleden (nareizigers) per maand, kwartaal en jaar, onderscheiden naar de nationaliteit, het geslacht en de leeftijd...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 07/29/2022 - 00:00
  Theme:
  • Immigration to the Netherlands
 • De tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de aantallen uitkeringen en uitgekeerde bedragen in het kader van diverse verzekeringen en voorzieningen op het terrein van de sociale zekerheid. De uitke...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 07/29/2022 - 00:00
  Theme:

Filter your results