Dataset

Tellingsbestand verkiezing waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 2023

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Utrecht (Gemeente)
Updated 03/17/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

• Beschrijving: Op donderdag 16 maart 2023 was de centrale stemopneming van de van de waterschapsverkiezing in Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Toen zijn alle stemmen van de verkiezing op 15 maart 2023 per kandidaat geteld. Al deze tellingen staan in het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau. De tellingen zijn ingevoerd in de ondersteunende software verkiezingen (osv). Uit deze software komt het tellingsbestand. In het tellingsbestand staan alle stemmen per stembureau per partij per kandidaat. U kunt het bestand gebruiken om de uitslag te controleren. Ook kunt u het bestand gebruiken om eigen analyses uit te voeren of visualisaties te maken.

• Bron: gemeente Utrecht

• Beperkingen: We publiceren het tellingsbestand om de verkiezingen open en transparant te maken. U kunt geen rechten ontlenen aan het bestand.

• Mogelijkheden: U kunt dit bestand gebruiken om de uitslagen te bekijken, analyses uit te voeren, visualisaties te maken, etc.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Tellingsbestand verkiezingen De Stichtse Rijnlanden 2023

CSV CC-0 (1.0)

Tellingsbestand verkiezingen De Stichtse Rijnlanden 2023

Preview