Dataset

Tijdreeksen schadeverzekeringsmaatschappijen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Schadeverzekeringmaatschappijen: Verdiende premie en geleden schade.

In 1962 begint een nieuwe reeks, onder andere verband houdende met uitbreiding van het aantal berichtgevers. In 1966 wederom een reeksbreuk; nu als gevolg van de invoering van de Wet op het Schadeverzekeringsbedrijf. Ook in 1985 begint een nieuwe reeks in verband met de invoering van de Wet Toezicht Schadeverzekeringsbedrijf en ophoging van de cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1951 Frequentie: Stopgezet

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd conform de releasepolicy zoals beschreven onder punt 4.

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37100

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37100

Verdiende premie schadeverzekeringen, geleden schade schadeverzekeringen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37100

Verdiende premie schadeverzekeringen, geleden schade schadeverzekeringen.