Dataset

Verzekeraars; aantal verzekeringsmaatschappijen einde jaar 1999-2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel wordt getoond hoeveel verzekeringsmaatschappijen in Nederland actief zijn. Hiervan zijn alleen de vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen en bijkantoren van buitenlandse schadeverzekeraars niet in onze statistieken opgenomen. De spaarkassen worden, vanwege het geringe belang, met ingang van 2003 als gewone levensverzekeraars ingeteld.

Gegevens beschikbaar van 1999 tot en met 2015

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2017: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Verzekeraars en Pensioenfondsen vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot Verzekeraars en Pensioenfondsen wordt daarom stopgezet. Meer informatie is te vinden via de link in paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71276ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71276ned

Deze statistiek geeft een overzicht van het aantal verzekeraars (schadeverzekeraars en levensverzekeraars inclusief spaarkassen).

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71276ned

Deze statistiek geeft een overzicht van het aantal verzekeraars (schadeverzekeraars en levensverzekeraars inclusief spaarkassen).