Dataset

Waterschappen; balansposten per waterschap

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de balanssamenstelling van de waterschappen in miljoenen euro's. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de waterschappen zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête 'EMU-verplichting waterschappen'. De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording waterschappen (BBVw).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 15 december 2023: De voorlopige cijfers voor 2022 zijn opgenomen. De cijfers voor 2021 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe balanscijfers worden uiterlijk twaalf maanden na de verslagperiode geplaatst. De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80445ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80445ned

Waterschappen jaarrekening, balansen volgens voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording waterschappen (BBVw).

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80445ned

Waterschappen jaarrekening, balansen volgens voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording waterschappen (BBVw).