Dataset

Toegankelijkheid toiletten Den Haag

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente 's-Gravenhage (Gemeente)
Updated 12/12/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

  • Beschrijving: Locaties van toiletten toegankelijk voor invaliden, verzameld met crowdsourcing.
  • Bron: Meldformulier. https://ddh.maps.arcgis.com/apps/GeoForm/index.html?appid=faad90c8d0384152b8ec5985d93bc597
  • Viewer: https://arcg.is/LmXTr
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
  • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Documentation