Dataset

Toegankelijkheidsverklaring websites van de overheid

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Logius (Rijk)
Updated 02/16/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

Overheidsinstanties zijn wettelijk verplicht om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te optimaliseren. En om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee gevorderd zijn. Voor die verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren.

Op aanvraag is een CSV bestand beschikbaar met een lijst van scores van organisaties

Landing page: https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Toegankelijkheidsverklaring

CSV CC-BY (4.0)

De verklaringen zijn op aanvraag bij het desbetreffende mailadres beschikbaar in CSV formaat