Dataset

Gedragsverklaring aanbesteden (GVA)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Justitiele Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening
Updated 11/14/2023 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Dutch government
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Een gedragsverklaring aanbesteden (GVA) is een verklaring dat uit een onderzoek is gebleken dat er geen bezwaren zijn dat een natuurlijk persoon of rechtspersoon inschrijft op een overheidsopdracht, speciale-sectoropdracht, concessieovereenkomst voor openbare werken of prijsvraag. Justis verstrekt de GVA namens de minister van Justitie en Veiligheid. Deze dataset bevat het aantal afgegeven GVA's per kwartaal

Landing page: https://justis.nl/producten/gedragsverklaring-aanbesteden-gva

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

kwartaalcijfers 2023 gedragsverklaring aanbesteden (GVA)

XLSX Publiek domein

Deze datbron bevat de kwartaalcijfers van GVA over het jaar 2023.