Dataset

Aanbestedingen van gemeente Eindhoven

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Eindhoven (Gemeente)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Administratie van de definitieve documenten behorend bij de verschillende fasen van een aanbesteding. Documenten behorend bij een uitvraag zijn onder andere: aankondiging opdracht, uitvraag, bestek, offerte-aanvraag, algemene inkoopvoorwaarden, prijsblad, invulformulieren, eigen verklaring, nota’s van inlichtingen. Documenten behorend bij een gunning zijn onder andere: beoordeling, gunningsbeslissingen, wijzigingen, evaluatie, aankondiging gegunde opdracht en conceptovereenkomsten en -contracten.

Landing page: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/aanbestedingen-van-gemeente-eindhoven/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

csv

CSV Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

Data schemes

Aanbestedingen van gemeente Eindhoven - Schema

JSON Publiek domein
name code type
name ID publicatie code id_publicatie type double
name Tenderned kenmerk code tenderned_kenmerk type double
name Publicatiedatum code publicatiedatum type date
name AD officiele benaming code ad_officiele_benaming type text
name Nationale identificatie / Aansluitnummer code nationale_identificatie_aansluitnummer type double
name Naam aanbesteding code naam_aanbesteding type text
name Geimporteerd code geimporteerd type text
name Tsender code tsender type text
name Aanbesteding ID code aanbesteding_id type double
name Sluitingsdatum aanmelding code sluitingsdatum_aanmelding type text
name Sluitingsdatum aanbesteding code sluitingsdatum_aanbesteding type text
name Aanvang opdracht code aanvang_opdracht type text
name Voltooiing opdracht code voltooiing_opdracht type text
name Termijn verkrijgen documenten code termijn_verkrijgen_documenten type text
name Verzending uitnodigingen code verzending_uitnodigingen type text
name Tegen betaling documenten verkrijgen code tegen_betaling_documenten_verkrijgen type text
name Personen aanwezig opening kluis code personen_aanwezig_opening_kluis type text
name Plaats opening kluis code plaats_opening_kluis type text
name Nationaal of Europees code nationaal_of_europees type text
name Korte beschrijving aanbesteding code korte_beschrijving_aanbesteding type text
name Publicatie soort code publicatie_soort type text
name Juridisch kader code juridisch_kader type text
name Type opdracht code type_opdracht type text
name Procedure code procedure type text
name Trefwoorden code trefwoorden type text
name Referentienummer code referentienummer type text
name Digitaal code digitaal type text
name Voorbehouden voor beroepsgroep code voorbehouden_voor_beroepsgroep type text
name Hoofd cpv definitie code hoofd_cpv_definitie type text
name Hoofd sub cpv 1 code hoofd_sub_cpv_1 type text
name Hoofd sub cpv 2 code hoofd_sub_cpv_2 type text
name Opdracht categorie code opdracht_categorie type text
name Nutscode code nutscode type text
name Aard van de opdracht code aard_van_de_opdracht type text
name GPA code gpa type text
name Inlichtingen elektronische veiling code inlichtingen_elektronische_veiling type text
name AD vestigingsadres code ad_vestigingsadres type text
name Tweede adresregel code tweede_adresregel type text
name AD plaats code ad_plaats type text
name AD postcode code ad_postcode type text
name AD land code ad_land type text
name Internetadres aanbestedende dienst code internetadres_aanbestedende_dienst type text
name Soort aanbestedende dienst code soort_aanbestedende_dienst type text
name Hoofdactiviteit code hoofdactiviteit type text
name ID's publicatie code id_s_publicatie type text
name ID perceel code id_perceel type double
name Naam perceel code naam_perceel type text
name Datum gunning code datum_gunning type text
name Aantal inschrijvingen code aantal_inschrijvingen type double
name Aantal elektronisch ingediende inschrijvingen code aantal_elektronisch_ingediende_inschrijvingen type double
name Naam gegunde ondernemer code naam_gegunde_ondernemer type text
name Gegunde ondernemer postadres code gegunde_ondernemer_postadres type text
name Gegunde ondernemer plaats code gegunde_ondernemer_plaats type text
name Gegunde ondernemer postcode code gegunde_ondernemer_postcode type text
name Gegunde ondernemer land code gegunde_ondernemer_land type text
name Gegunde ondernemer internetadres code gegunde_ondernemer_internetadres type text
name Geraamde waarde code geraamde_waarde type text
name BTW-percentage bij geraamde waarde code btw_percentage_bij_geraamde_waarde type text
name Geraamde waarde incl. BTW? code geraamde_waarde_incl_btw type text
name Laagste waarde ingediende offertes code laagste_waarde_ingediende_offertes type text
name Hoogste waarde ingediende offertes code hoogste_waarde_ingediende_offertes type text
name (Geraamde) waarde heeft betrekking op een periode van: code geraamde_waarde_heeft_betrekking_op_een_periode_van type text
name Definitieve waarde code definitieve_waarde type text
name BTW-percentage bij definitieve waarde code btw_percentage_bij_definitieve_waarde type text
name Definitieve waarde incl. BTW? code definitieve_waarde_incl_btw type text
name Betreft uitbesteding? code betreft_uitbesteding type text
name Waarde van de uitbesteding code waarde_van_de_uitbesteding type text
name Korte omschrijving uitbesteding code korte_omschrijving_uitbesteding type text