Dataset

Stadskaarten Eindhoven

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Eindhoven (Gemeente)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Space and infrastructure
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De stadskaarten zijn gegeneraliseerde kaarten voor verschillende schaal niveaus. Er zijn drie kaarten:

De stadskaart is een kaart bedoeld voor schaal 1:5000 (1 centimeter op de kaart geeft 50 meter in het echt weer). Door deze grote schaal is elk afzonderlijk woonhuis en elke straatnaam goed te onderscheiden. Binnen de gemeentegrens zijn met kleuren verschillende functies van bebouwing en terreinen aangegeven. De kaart heeft een afmeting van 2.20 meter hoog en 2.70 meter breed.

De straatnamenkaart kleur is een kaart bedoeld voor schaal 1:12.500. Binnen de gemeentegrens zijn met kleuren verschillende functies van terreinen aangegeven.

De straatnamenkaart zwart-wit is een kaart bedoeld voor schaal 1:12.500.

De straatnamenkaarten zijn zo gemaakt dat ze op A0-formaat afgedrukt kunnen worden waarbij de straatnamen nog leesbaar zijn.

De BLT is de bron van waaruit onder andere de stadskaart Eindhoven wordt gemaakt. De productie van afgeleide producten vindt gedeeltelijk geautomatiseerd plaats.

Landing page: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/stadskaart-eindhoven-pdf/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

csv

CSV Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

Data schemes

Stadskaarten Eindhoven - Schema

JSON Publiek domein
name code type description
name FILE code id type file description STADSKAART
name bestandsnaam code bestandsnaam type text description
name data_formaat code data_formaat type file description