Dataset

Rioolgemalen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
Updated 20/09/2021
License CC-0 (1.0)
  • Description
  • Download (4)
  • Relations
  • Metadata

Description

Definitie

geheel van gebouw, constructies en apparatuur dat wordt gebruikt om afvalwater via een persleiding te transporteren of om het afvalwater op andere wijze omhoog te brengen

Toelichting

Voor het waterschap zijn in principe alleen de riooleindgemalen interessant, waar overdracht van afvalwater plaatsvindt naar een stelsel dat onder beheer van dit waterschap is.

Herkomst definitie: Aquo

Contactinformatie
Name: Waterschap Drents Overijsselse Delta
Email: info@wdodelta.nl
Website: https://www.wdodelta.nl/

Download

Rioolgemalen ArcGIS Map Service

Download JSON CC-0 (1.0)

Rioolgemalen Feature Service

Rioolgemalen CSV

Download CSV CC-0 (1.0)

Rioolgemalen Feature Service

Preview

Rioolgemalen KML

Download KML CC-0 (1.0)

Rioolgemalen Feature Service

Rioolgemalen Shapefile

Download SHAPE CC-0 (1.0)

Rioolgemalen Feature Service