Dataset

Leerlingen en geslaagden naar schoolgemeente, 2000-2005

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over leerlingen en geslaagden in het primair, secundair en tertiair onderwijs naar:

  • schoolregio;
  • onderwijssoort;
  • geslacht;
  • school- /studiejaar.

Gegevens beschikbaar: 2000/'01 - 2005/'06 Frequentie: stopgezet

Definitieve cijfers: Voor de leerlingen in het schooljaren 2000/'01 - 2005/'06.

Deze tabel wordt na 2005/'06 niet meer voortgezet in de huidige vorm.

Deze tabel wordt voortgezet in drie afzonderlijke tabellen, te weten: Leerlingkenmerken naar woongemeente Geslaagdenkenmerken naar woongemeente Primair onderwijs naar schoolgemeente

In de toekomst zal ook het primair onderwijs worden weergegeven naar woongemeente.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70134ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70134ned

Leerlingen en geslaagden. Onderwijssoort, schoolgemeente en geslacht.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70134ned

Leerlingen en geslaagden. Onderwijssoort, schoolgemeente en geslacht.