Dataset

Open Data Overheid.nl

Permanent linkCopied
State Available
Data owner KOOP (Netherlands Publication Office) (Rijk)
Updated 08/31/2020 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

Via Overheid.nl kunnen burgers en professionals zoeken in regelgeving, bekendmakingen en andere datacollecties van de overheid. Om het hergebruik van deze data mogelijk te maken, is er een technische koppeling (ook wel webservice of API genoemd) beschikbaar waarmee eenvoudig kan worden gezocht in de data van Overheid.nl. Deze webservice is onderdeel van de zoekfunctionaliteit die bekend is als 'de zoekdienst'.

De collecties Lokale wet- en regelgeving, Berichten over uw buurt, Lokale vergunningen, Overheidsorganisaties en Producten en diensten kunnen op deze wijze worden uitgevraagd. Er zijn met de webservice complexe zoekvragen mogelijk als: “zoek alle regelingen van 'Amsterdam' met het woord 'leges' in de titel EN met het woord 'huwelijk' in de tekst”. Mogelijke toepassingen zijn bijvoorbeeld het tonen van regelgeving op gemeentelijke websites, het tonen van bekendmakingen op een kaart en het ontsluiten van data op mobiele telefoons of tablets.

Er is een technische handleiding beschikbaar die is bedoeld voor ontwikkelaars van partijen die de data van Overheid.nl willen ontsluiten.

De gegeven URL is een voorbeeld URL. Op basis van de gebruikte parameters worden 10 resultaten gegeven.

Landing page: http://www.overheid.nl/help/zoeken

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Spatial data

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Downloads

Directe toegang tot zoekdienst van overheid.nl

XML CC-0 (1.0)

Directe toegang tot zoekdienst van overheid.nl

Documentation

Handleiding bevragen open data webservice

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://data.overheid.nl/OpenDataSets/HandleidingopendatawebservicesvoorOverheid.nl.pdf

Handleiding bevragen open data webservice