Dataset

Meting aanbod digitale dienstverlening 2017

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
Updated 04/06/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

Om in beeld te krijgen hoe het staat met de digitale dienstverlening, heeft Deloitte voor het vierde jaar op rij de digitale volwassenheid van de meest gebruikte producten voor burgers en bedrijven bij overheidsorganisaties onderzocht. Daarbij is per organisatie en per overheidsproduct vastgelegd op welke manier het product digitaal aangeboden wordt.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Downloads

Meting aanbod digitale dienstverlening 2017 - databestand

XLS CC-0 (1.0)

Data

Documentation

Meting aanbod digitale dienstverlening 2017 - rapport

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/255074/meting-aanbod-digitale-dienstverlening-2017.pdf

Rapport

Meting aanbod digitale dienstverlening 2017 - Bijlage A, medeoverheden

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/255075/meting-aanbod-overheid-digitale-dienstverlening-2017-bijlage-a-medeoverheden.pdf

Medeoverheden

Meting aanbod digitale dienstverlening 2017 - Bijlage B, Rijksorganisaties

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/255076/meting-aanbod-digitale-dienstverlening-2017-bijlage-b-rijksorganisaties.pdf

Rijk