Dataset

Meting aanbod digitale dienstverlening 2016

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
Updated 04/05/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

Om in beeld te krijgen hoe het staat met de digitale dienstverlening, heeft Deloitte voor het derde jaar op rij de digitale volwassenheid van de meest gebruikte producten voor burgers en bedrijven bij overheidsorganisaties onderzocht. Daarbij is per organisatie en per overheidsproduct vastgelegd op welke manier het product digitaal aangeboden wordt.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Downloads

Databestand meting 2016, digitale volwassenheid gemeenten

CSV CC-0 (1.0)

Digitale volwassenheid gemeenten

Preview

Databestand meting 2016, waarnemingen gemeenten

CSV CC-0 (1.0)

Waarnemingen gemeenten

Preview

Databestand meting 2016, waarnemingen provincies

CSV CC-0 (1.0)

Waarnemingen provincies

Preview

Databestand meting 2016, waarnemingen waterschappen

CSV CC-0 (1.0)

Waarnemingen waterschappen

Preview

Databestand meting 2016, waarnemingen departementen

CSV CC-0 (1.0)

Waarnemingen departementen

Preview

Databestand meting 2016, waarnemingen Manifestgroep (uitvoeringsorganisaties)

CSV CC-0 (1.0)

Waarnemingen Manifestgroep

Preview

Databestand meting 2016, waarnemingen Klein Lef (kleine uitvoeringsorganisaties)

CSV CC-0 (1.0)

Waarnemingen Klein Lef

Preview

Documentation

Definitie volwassenheidsniveaus

PDF CC-0 (1.0)
Download: http://kennisopenbaarbestuur.nl/media/254155/definitie-digitale-volwassenheidsniveaus-2016.pdf

Definitie