Dataset

ketenbepaling 2020

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
Updated 12/09/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

dataset in excel. In dit onderzoek is gekeken naar cao-afspraken waarin voor bepaalde groepen werknemers of voor bepaalde functies wordt afgeweken van de ketenbepaling.

Contactinformatie
Name: AV
Email: GWiggers@minszw.nl