Dataset

Tevredenheid Wvg-clienten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Groningen (Gemeente)
Updated 04/29/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

In het kader van de Wvg-benchmark is een Quick Scan Clienttevredenheid ontwikkeld. Een compact onderzoek naar de tevredenheid van Wvg-clienten over de uitvoering van de Wvg. De volgende onderwerpen komen aan de orde: tevredenheid over voorzieningen, de aanvraag- en afhandelingsprocedure en de bejegening door de medewerkers. In totaal hebben in 2005 vijftien gemeenten en samenwerkingsverbanden deelgenomen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Tevredenheid Wvg-clienten (2005)

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: K. Smeets; M. Gremmen

Opdrachtgever: gem. Groningen, Hulpverleningsdienst