Dataset

Indicatoren Online dienstverlening (Tevredenheid & dienstverlening)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Utrecht (Gemeente)
Updated 01/12/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

Beschrijving

Utrecht in Cijfers is de online databank van de gemeente Utrecht. Hier publiceert de afdeling Onderzoek & Advies cijfers over de stad Utrecht en de Utrechtse wijken en buurten. Met Utrecht in Cijfers willen we alle geïnteresseerden in Utrecht laten zien hoe het feitelijk met Utrecht gaat. Utrecht in Cijfers is opgedeeld in thema's.

Binnen het thema 'Online dienstverlening (Tevredenheid & dienstverlening)' vindt u informatie over de volgende 7 'indicatoren':

  • % geprobeerd gemeentebeleid te beïnvloeden via een melding openbare ruimte afgelopen jaar
  • aantal bezoekers digitaal loket www.utrecht.nl
  • aantal digitale aanvragen via website www.utrecht.nl
  • aantal e-mails naar het Klantcontactcentrum (KCC)
  • aantal social media berichten (Twitter, Facebook, Whatsapp)
  • aantal volgers gemeente via sociale media (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Flickr)
  • aantal websitebezoekers www.utrecht.nl

Aantal indicatoren

Aantal indicatoren onder dit thema: 7

Bron

gemeente Utrecht, Onderzoek & Advies, gemeente Utrecht, Inwonersenquête

Updatefrequentie

Jaarlijks

Gerelateerde datasets

Andere datasets die binnen dit thema vallen:

  • Indicatoren Baliebezoek en telefonie (Tevredenheid & dienstverlening)
  • Indicatoren Tevredenheid dienstverlening (Tevredenheid & dienstverlening)

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Databank

XLSX CC-BY (4.0)

Op verschillende plekken in het dashboard vindt u een link naar de databank van Utrecht in Cijfers. In de databank vindt u een overzicht van alle cijfers. Het gaat dus om meer cijfers dan in de dashboards te vinden zijn. U kunt de databank vinden bovenaan de homepagina bij ‘Databank’ of via de knop onderaan de dashboards ‘Utrecht in Cijfers databank’. In de databank kunt u zelf cijfers samenstellen, bijvoorbeeld op wijkniveau. Achter het tabblad 'Over' is eventueel een handleiding te vinden bij het gebruik van de dashboards en databank.

Gegevens in de databank zijn te downloaden als CSV, Excel, PDF, Word, XML of OpenOffice Calc-bestand en figuren tevens als PNG, JPG, GIF, BMP, EMF of PPT.

Documentation

Dashboard Tevredenheid & dienstverlening

Unknown CC-BY (4.0)
Download: https://utrecht.incijfers.nl/dashboard/dashboard2020/tevredenheid-en-dienstverlening

Op de homepagina van Utrecht in Cijfers ziet u vier hoofdthema’s Bevolking & bestuur (rood), Fysieke leefomgeving (groen), Economie & inkomen (blauw) en Sociale leefomgeving (geel). Elk hoofdthema bevat een aantal onderwerpen. Bij Bevolking & bestuur gaat het bijvoorbeeld om de onderwerpen bevolking, bewonersparticipatie en dienstverlening. Wanneer u met de muis over het icoon ‘i’ gaat of klikt op dit icoon, verschijnt meer informatie over dat onderwerp. Achter het tabblad 'Over' is eventueel een handleiding te vinden bij het gebruik van de dashboards en databank.

Gegevens en figuren in de dashboards zijn te downloaden als PNG, Excel of CSV.