Dataset

Buurtmonitor Gronometer gemeente Groningen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Groningen (Gemeente)
Updated 11/10/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Housing
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Inhoud: Gronometer bevat statistieken op diverse geografische niveaus: (sub)buurt, wijk, stadsdeel en de gemeente als geheel. De onderwerpen variëren van bevolkingscijfers tot cijfers over wonen, werkgelegenheid of uitslagen van verkiezingen. De data kan zowel in tabellen als op kaarten inzichtelijk gemaakt worden.

Beperking: geen

Updatefrequentie: als er nieuwe data beschikbaar zijn, dit is meerdere keren per jaar

Bron: diverse bronnen

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

Buutmonitor Gronometer gemeente Groningen

Unknown CC-BY (4.0)

https://groningen.buurtmonitor.nl/jive?workspace_guid=dd83c9fc-3497-443b-b1c7-e463b9f75580

Gronometer bevat statistieken op diverse geografische niveaus: (sub)buurt, wijk, stadsdeel en de gemeente als geheel. De onderwerpen variëren van bevolkingscijfers tot cijfers over wonen, werkgelegenheid of uitslagen van verkiezingen. De gepresenteerde tabel is een voorbeeldtabel die naar eigen behoefte kan worden aangepast (onderwerpen en gebieden). Ook kunnen er rapporten naar thema en gebied worden gekozen. De data kan zowel in tabellen als op kaarten inzichtelijk gemaakt worden.