Dataset

39 datasets

 • LET OP: per 1 april 2021 worden deze dataset en bijbehorende services verwijderd. Deze service is vanaf 1 oktober vervangen door de Inspire geharmoniseerde services voor Population Distribution en Hum...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 10/09/2021 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
  • Culture and recreation
 • Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) brengen om de drie jaar de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose uit. Deze prognose geeft een beeld van...

  Data owner: Planbureau voor de Leefomgeving (Rijk)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Het gegeneraliseerde Bestand Wijken en Buurten bevat gegeneraliseerde geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzinge...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
  • Culture and recreation
 • Ruwe data Trendraming 2019: huishoudens per type en leeftijd. De Trendraming (TR) is een scenarioberekening van een demografisch model, waarbij onder andere de binnenlandse migratietrend per gemeente ...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Geeft de ruimtelijke spreiding weer van een bepaalde leeftijdscategorie. In dit geval gaat het om de leeftijd 55 jaar en ouder, uitgedrukt in het aantal inwoners per hectare.

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Geeft de ruimtelijke spreiding weer van een bepaalde leeftijdscategorie. In dit geval gaat het om de leeftijd 12 jaar en jonger, uitgedrukt in het aantal inwoners per hectare.

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Deze dataset bestaat uit gegevens van de burgerlijke stand van mensen geboren in de gemeente Ede vanaf 1811 tot en met 1905 en bevat informatie over bijna 90.000 inwoners van de gemeente Ede. De akten...

  Data owner: Ede (Gemeente)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Migration and integration
 • Ruwe data Woningbehoefteraming 2016: gewenste woningvoorraad. De Zuid-Hollandse Woningbehoefteraming 2016 (WBR2016) is bedoeld als 'neutrale' kwantitatieve basis voor het provinciale woningbouwbeleid....

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Ruwe data bevolkingsprognose 2016: huishoudens per type en leeftijd. De Zuid-Hollandse Bevolkingsprognose 2016 (BP2016) is bedoeld als kwantitatieve basis voor het provinciale woningbouwbeleid. Voor e...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Een van oudsher veel aangevraagd en geraadpleegd onderdeel van de collectie van het Regionaal Archief Nijmegen zijn de bevolkingsregisters. Deze registers werden vanaf ongeveer 1820 (en consequent van...

  Data owner: Nijmegen (Gemeente)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Culture

Filter your results

State (1)
Publicity level (1)
Metadata language (1)