Dataset

Bevordering grensoverschrijdende arbeidsmarkt

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Groningen (Gemeente)
Updated 05/01/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze analyse uit 2014 is opgebouwd volgens de belangrijkste factoren die van invloed zijn op en verklarend zijn voor de mate van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit:

• De structuur van de economie en de arbeidsmarkt: de mate waarin economieën en arbeidsmarkten aan beide zijden van de grens complementair aan elkaar zijn;

• Macro-economische kenmerken: arbeidspendel of migratie komt tot stand als er significante werkloosheidsverschillenen/of inkomensverschillen zijn tussen beide regio's;

• Institutionele factoren: de capaciteit van organisaties, de aard en omvang van de interventies en de institutionele barrières.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Bevordering grensoverschrijdende arbeidsmarkt, 2014

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: E&E advies

Opdrachtgever: Provincie Groningen