Dataset

Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling V-VII), (niet-)EU

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/04/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel worden de Nederlandse in-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden volgens grensoverschrijding ingedeeld naar de afdelingen V-VII van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). De gegevens worden verder uitgesplitst naar (niet-)EU volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers: De cijfers over de internationale goederenhandel zijn voor langere tijd voorlopig, omdat ze kunnen worden bijgesteld op basis van nieuwe of actuele broninformatie. In het vierde kwartaal na een verslagjaar worden de voorlopige cijfers nader voorlopig. De nader voorlopige cijfers worden dan definitief in het vierde kwartaal van het daaropvolgende jaar.

Wijzigingen per 4 april 2024: De voorlopige cijfers van de maand november 2023 zijn toegevoegd. Tevens zijn de maanden april 2023, mei 2023 en juni 2023 bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers verschijnen zo’n vier maanden na een verslagmaand.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85431NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85431NED

In-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden goederen (grensoverschrijding); GN (8 digits, afdeling V-VII) en (niet-)EU.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85431NED

In-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden goederen (grensoverschrijding); GN (8 digits, afdeling V-VII) en (niet-)EU.