Dataset

Coupure

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
Updated 02/19/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Water
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Een onderbreking in een waterkering voor de doorvoer van een weg of spoorweg, die bij extreme waterstanden afsluitbaar is.

Herkomst definitie: Aquo

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Coupure ArcGIS Map Service

JSON CC-0 (1.0)

Coupure Feature Service

Coupure CSV

CSV CC-0 (1.0)

Coupure Feature Service

Preview

Coupure KML

KML CC-0 (1.0)

Coupure Feature Service

Coupure Shapefile

SHAPE CC-0 (1.0)

Coupure Feature Service