Datasets

1 dataset

 • Dataset

  Coupure

  Een onderbreking in een waterkering voor de doorvoer van een weg of spoorweg, die bij extreme waterstanden afsluitbaar is.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 02/19/2024 - 00:00
  Theme:
  • Water

Filter your results