Dataset

Onderzoek Verplaatsingen in Nederland bevat gegevens over verplaatsingen van Nederlanders op Nederlands grondgebied. (01-01-2012 - 01-01-2013)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Traffic
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

In het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) rapporteren de onderzoekspersonen hun verplaatsingen op een vooraf bepaalde dag in het jaar. Het onderzoek betreft inwoners van Nederland in particuliere huishoudens. Het gaat om verplaatsingen in Nederland; grensoverschrijdende verplaatsingen worden bij de grens afgekapt. Vakantieverplaatsingen vallen buiten het onderzoek evenals beroepsmatige verplaatsingen met de vrachtwagen. Sinds 1978 wordt door het CBS onderzoek gedaan naar mobiliteit van personen in Nederland. Tussen 1978 en 2004 gebeurde dit onder de naam Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG). In 2004 werd de uitvoering van het onderzoek overgenomen door Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart. De naam van het onderzoek veranderde toen in Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON). Met ingang van 2010 is de uitvoering van het mobiliteitsonderzoek weer terug bij het CBS, nu als Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN). Het doel van het OViN is om adequate informatie te verschaffen over de dagelijkse mobiliteit van de Nederlandse bevolking ten behoeve van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en andere beleids- en onderzoeksinstanties. De informatie wordt onder andere gebruikt bij het ontwikkelen en toetsen van het verkeer- en vervoerbeleid in Nederland.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Zie hiervoor de onderzoeksbeschrijving.

Populatie

De populatie bestaat uit de verplaatsingen en ritten van onderzoekspersonen op een bepaalde dag in het jaar. De onderzoekspersonen zijn inwoners van particuliere huishoudens in Nederland. De verplaatsingen bestaan uit één of meerdere ritten (vervoermiddelen).

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108020f0a5

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier