Dataset

Toevoegingen van gesubsidieerde rechtsbijstand (01-01-2007 - 02-01-2020)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Law
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Op grond van de Wet op de Rechtsbijstand krijgen rechtszoekenden met een inkomen onder een bepaalde grens én personen die een ambtshalve toevoeging krijgen (zoals verdachten die in hechtenis zijn genomen) gesubsidieerde rechtsbijstand. De Raad voor rechtsbijstand is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. De Raad registreert in GRAS (Gefinancierde Rechtsbijstand Administratie Systeem) personen die een toevoeging hebben gehad.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Het kan voorkomen dat een persoon meerdere toevoegingen in het verslagjaar heeft gehad. Dit kan voor hetzelfde probleem zijn, maar ook voor problemen op een ander rechtsgebied. Vanaf verslagjaar 2012 kan onderscheid worden gemaakt tussen lichte adviestoevoegingen, mediations en reguliere toevoegingen.

Populatie

Alle toevoegingen in een bepaald jaar.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801f5984

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier