Dataset

Gesubsidieerde rechtsbijstand; Klanten Juridisch Loket

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/29/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de unieke geïdentificeerde klanten van Het Juridisch Loket naar rechtsgebied. Anonieme klanten van het Loket blijven buiten beschouwing. Het totaal aantal unieke klanten ligt dus hoger, maar het aantal is niet bekend. Deze gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, herkomst, samenstelling van het huishouden en de sociaaleconomische categorie. Klanten kunnen meerdere contacten hebben op meerdere rechtsgebieden. Het totaal aan klanten is hierdoor lager dan de som van het aantal klanten binnen de onderliggende rechtsgebieden.

In 2004 is Stichting Het Juridisch Loket opgericht. Bij deze onafhankelijke stichting kan elke burger via verschillende kanalen juridisch advies krijgen, zonder enige vorm van belangenverstrengeling. Vanaf de zomer van 2006 zijn alle 30 vestigingen open. Het Juridisch Loket wordt gefinancierd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018.

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn voorlopige cijfers.

Wijzigingen per maart 2024: De tabel is aangevuld met relatieve cijfers en met de jaren 2018 tot en met 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers over 2023 verschijnen in het derde kwartaal van 2024.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85705NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85705NED

Klanten Juridisch Loket naar rechtsgebied geslacht, leeftijd, herkomst en type huishouden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85705NED

Klanten Juridisch Loket naar rechtsgebied geslacht, leeftijd, herkomst en type huishouden