Dataset

Gesubsidieerde rechtsbijstand; gebruikers toevoegingen 2007-2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Gesubsidieerde rechtsbijstand wordt in de eerste lijn verstrekt door het Juridisch Loket en in de tweede lijn door rechtsbijstandsverleners die bij de Raad voor Rechtsbijstand zijn ingeschreven.

Deze tabel bevat de aantallen unieke gebruikers van gesubsidieerde rechtsbijstand met persoonskenmerken naar moduultype en rechtsgebied. Gebruikers kunnen meerdere toevoegingen krijgen op meerdere rechtsgebieden en/of moduultypen. Het totaal aan gebruikers is dus ongelijk aan de onderliggende rechtsgebieden en/of moduultypen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007 tot en met 2011. Deze tabel is stopgezet.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81103ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81103ned

Gebruikers toevoegingen naar moduultype en naar rechtsgebied, naar geslacht, leeftijd en herkomstgroepering.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81103ned

Gebruikers toevoegingen naar moduultype en naar rechtsgebied, naar geslacht, leeftijd en herkomstgroepering.