Dataset

Gesubsidieerde rechtsbijstand; afgegeven toevoegingen 2007-2016

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/23/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Gesubsidieerde rechtsbijstand wordt in de eerste lijn verstrekt door het Juridisch Loket en in de tweede lijn door rechtsbijstandverleners die bij de Raad voor Rechtsbijstand zijn ingeschreven.

Deze tabel bevat de aantallen tweedelijns toevoegingen naar soort en rechtsgebied.

Gegevens beschikbaar van 2007 tot en met 2016.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 31 augustus 2017: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81101ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81101ned

Afgegeven toevoegingen naar rechtsgebied:civiel recht, bestuursrecht, milieurecht en strafrecht.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81101ned

Afgegeven toevoegingen naar rechtsgebied:civiel recht, bestuursrecht, milieurecht en strafrecht.