Dataset

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI 2008) en bedrijfsgrootte, 2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 30/05/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
 • Description
 • Webservice (2)
 • Relations
 • Metadata

Description

Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om:

 • het gebruik van computers;
 • interne en externe netwerken, waaronder internet;
 • software en toepassing ervan;
 • Supply Chain Management (ketenintegratie);
 • Automated Data Exchange (automatische gegevensuitwisseling);
 • communicatie met overheden via internet;
 • de mate waarin de bedrijven internet gebruiken voor in- en verkoop;
 • Radio Frequency Identification (RFID). De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame personen. Peildatum daarbij is 31 december.

Gegevens beschikbaar over het jaar 2008.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Voor elk nieuw verslagjaar wordt er een nieuwe tabel gemaakt. De tabel over 2009 komt in december 2010 beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80337ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80337ned

ICT-personeel, interne en externe netwerken, software, ADE, SCM, RFID bedrijfstakken/branches (SBI 2008), bedrijfsgrootte

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80337ned

ICT-personeel, interne en externe netwerken, software, ADE, SCM, RFID bedrijfstakken/branches (SBI 2008), bedrijfsgrootte