Dataset

Mobiliteit per regio, vervoerwijzen, persoonskenmerken, 1985-2007

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 30/05/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

In deze tabel vindt u informatie over de mate waarin Nederlanders deelnemen aan het verkeer uitgesplitst per regio naar geslacht, vervoerwijze en persoonskenmerken (o.a. naar persoonsinkomen, leeftijd of opleidingsniveau).

De verkeersdeelname van personen is uitgedrukt in drie grootheden:

  • Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag. Hierbij is een verplaatsing een reis of een gedeelte van een reis afgelegd met één motief. Bijvoorbeeld de afgelegde afstand van huis naar werk is één verplaatsing, ongeacht of hierbij één of meerdere vervoermiddelen worden gebruikt.
  • Gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag.
  • Gemiddelde reisduur per persoon per dag: gebaseerd op vertrek- en aankomsttijden van verplaatsingen.

De mobiliteitsgegevens voor de jaren 1985-2003 zijn verkregen uit de door het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) jaarlijks uitgevoerde enquête Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG). Sinds 2004 zijn de mobiliteitsgegevens afkomstig uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) van Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS), een onderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1985.

Status van de cijfers Cijfers op basis van OVG/MON zijn altijd definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 20-03-2012 en voortgezet als “Mobiliteit in Nederland; persoonskenmerken en vervoerwijzen, regio’s”. Zie ook paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37236

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37236

Mobiliteit per regio naar geslacht, vervoerwijzen en persoonskenmerken.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37236

Mobiliteit per regio naar geslacht, vervoerwijzen en persoonskenmerken.