Dataset

Overheid;altern. onkruidbeheersmethoden beplantingen,verhardingen,1992-2018

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Agriculture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft cijfers over niet-chemische bestrijdingsmethoden, ofwel alternatief onkruidbeheer, door overheidsinstellingen. De betrokken overheidsinstellingen zijn: gemeenten, waterschappen, provinciale instellingen, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Defensie.

De tabel geeft per groep van overheidsinstellingen (gemeenten en overige overheidsinstellingen) de arealen waarop verschillende beheersmethoden worden toegepast. In aanvulling op de arealen is ook het aantal gemeenten te zien dat de methode toepast.

In het onderzoek zijn eveneens gegevens verzameld over het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door overheidsinstellingen. Deze worden in een andere tabel gepresenteerd (zie paragraaf 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1992.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 21 maart 2023: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 7 februari 2020: De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Overheidsinstellingen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 29 augustus 2019:

  • de cijfers over 2018 zijn toegevoegd.
  • de toepassingssectoren zijn uitgebreid met Sportvelden en spoorbanen.
  • thermische methoden zijn uitgebreid met heet water sensor gestuurd.
  • bij gemeenten is bijgeschat met gegevens van vergelijkbare gemeenten uit de statistiek bodemgebruik.

Wijzigingen per 29 september 2017:

  • de cijfers over 2013 zijn toegevoegd.
  • bij gemeenten is bijgeschat met responsgegevens uit 2009 en gegevens van (naar provincie en grootteklasse) vergelijkbare gemeenten uit de statistiek bodemgebruik.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70150NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70150NED

Bodembedekkers, mechanische en thermische onkruidbestrijdingsmethoden. Alternatieve beheersmethoden, type instelling, toepassingssectoren.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70150NED

Bodembedekkers, mechanische en thermische onkruidbestrijdingsmethoden. Alternatieve beheersmethoden, type instelling, toepassingssectoren.