Dataset

Begrensde cultuurgrond (OGV, 2010) (historie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 05/07/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Op 2 juni 2010 is door Provinciale Staten de Omgevingsvisie vastgesteld. Op kaart 2A is de begrensde cultuurgrond aangegeven, bestaande uit veldontginning grasland, beekdal flora, veldontginning heide en hoogveen.

Contactinformatie
Name: Team Natuur en Water, Provincie Drenthe
Email: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Phonenumber: 0592-365555

Webservice

GBI.OGV_K2A_BEGR_CULTUURGROND_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Begrensde cultuurgrond (OGV, 2010) (historie)

GBI.OGV_K2A_BEGR_CULTUURGROND_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Begrensde cultuurgrond (OGV, 2010) (historie)