type-icon

Dataset

Dataset Cultuurhistorische Kenmerkenkaart Cultuurlandschap Assen

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Assen
Bijgewerkt 28/02/2021
License CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (2)
  • Download (3)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Dataset tbv cultuurhistorische kenmerkenkaart: cultuurlandschap gemeente Assen
Cultuurhistorische kenmerkenkaart: cultuurlandschap gemeente Assen
Kaartbijlage1 behorend bij rapport:
RAAP-rapport 2876

Contactinformatie
Naam: Assen
Email: info@assen.nl
Website: https://www.assen.nl
Phonenumber: 14 0592

Webservice

Dataset Cultuurhistorische Kenmerkenkaart Cultuurlandschap Assen WMS

Webservice OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://gis.assen.nl/arcgis/rest/services/RO/Cultuurhistorische_kenmerkenkaart_Cultuurlandschap/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Dataset Cultuurhistorische Kenmerkenkaart Cultuurlandschap Assen WMS

Dataset Cultuurhistorische Kenmerkenkaart Cultuurlandschap Assen ArcGIS Map Service

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://gis.assen.nl/arcgis/rest/services/RO/Cultuurhistorische_kenmerkenkaart_Cultuurlandschap/MapServer

Dataset Cultuurhistorische Kenmerkenkaart Cultuurlandschap Assen Map Service

Download

Dataset Cultuurhistorische Kenmerkenkaart Cultuurlandschap Assen CSV

Download CSV CC-BY (4.0)

Dataset Cultuurhistorische Kenmerkenkaart Cultuurlandschap Assen Map Service

Preview

Dataset Cultuurhistorische Kenmerkenkaart Cultuurlandschap Assen KML

Download KML CC-BY (4.0)

Dataset Cultuurhistorische Kenmerkenkaart Cultuurlandschap Assen Map Service

Dataset Cultuurhistorische Kenmerkenkaart Cultuurlandschap Assen Shapefile

Download SHAPE CC-BY (4.0)

Dataset Cultuurhistorische Kenmerkenkaart Cultuurlandschap Assen Map Service