Dataset

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Kroonjuwelen cultureel erfgoed

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 05/03/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Agriculture
  • Spatial planning
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Cultuurhistorische kroonjuwelen zijn unieke, zeer karakteristieke en gave erfgoedensembles van het Zuid-Hollands landschap. De provincie kent in totaal dertien kroonjuwelen die in zeer sterke mate bepalend zijn voor de identiteit en herkenbaarheid van een plek of landschap. De Kroonjuwelen zijn door de provincie aangewezen op basis van CHS informatie en vastgesteld als onderdeel van de Visie Ruimte en Mobiliteit.

Landing page: http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Cultuur_historische_atlas

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=cultuur%3ACHS_BELEID_KROONJUWELEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

CHS_BELEID_KROONJUWELEN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Kroonjuwelen cultureel erfgoed

CHS_BELEID_KROONJUWELEN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Kroonjuwelen cultureel erfgoed

Data schemes

CHS_BELEID_KROONJUWELEN feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name Legenda TEXT type Label voor opmaak van de data
name Nummer TEXT type Nummer van het kroonjuweel
name Naam TEXT type Naam kroonjuweel
name Naam_lang TEXT type Naam met extra toevoeging van het kroonjuweel
name Beschrijving TEXT type Uitgebreide omschrijving van het kroonjuweel
name Foto TEXT type Naam van de foto (voor gebruik in de CHS)
name Bijschrift TEXT type Tekst bij foto (voor gebruik in de CHS)
name GlobalID TEXT type Dit veld kan niet worden bewerkt en wordt automatisch ingevuld wanneer het wordt toegevoegd voor bestaande gegevens. Een GlobalID wordt vaak gebruikt als de primaire sleutel in de databasetabel.

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Kroonjuwelen, Kroonjuwelen, Kroonjuwelen

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Cultuur/Cultuurhistorie_Beleid/MapServer

accessPoint