Dataset

Sociaal cultureel werk; personeel en specifieke activiteiten, 1995

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/21/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Accommodaties, instellingen en personeel (formatieplaatsen en personeelsleden) naar instellingstype. 1995 Gewijzigd op 06 november 2003. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7078_95

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7078_95

Accommodaties, instellingen en personeel (formatieplaatsen en personeelsleden) naar instellingstype.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7078_95

Accommodaties, instellingen en personeel (formatieplaatsen en personeelsleden) naar instellingstype.