Dataset

(Speciaal) basisonderwijs; culturele minderheden 1991-2014

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Primary education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens van leerlingen per onderwijssoort en leeftijd, culturele minderheden en achterstandsleerlingen in het (speciaal) basisonderwijs.

Gegevens beschikbaar van schooljaar 1991/'92 tot en met schooljaar 2014/'15.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 3 maart 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37846sol

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37846sol

(Speciaal) basisonderwijs; onderwijssoort, leeftijd, culturele minderheden en (achterstands)leerlingen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37846sol

(Speciaal) basisonderwijs; onderwijssoort, leeftijd, culturele minderheden en (achterstands)leerlingen