Dataset

(Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen, schoolregio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 13/09/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel bevat gegevens per schooljaar over schoolregio, onderwijssoort en leeftijd van leerlingen die naar het primair onderwijs (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of een speciale school) gaan.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000/'01.

De cijfers tot en met schooljaar 2019/’20 zijn definitief en de cijfers over schooljaar 2020/'21 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 18 juni 2021: De definitieve cijfers over schooljaar 2019/'20 en de voorlopige cijfers over schooljaar 2020/'21 zijn toegevoegd.

Met ingang van verslagjaar 2016 worden er door CBS geen gegevens meer gepubliceerd over stadsgewesten en grootstedelijke agglomeraties. Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zijn de filosofie en methode die ten grondslag lagen aan de afbakening niet langer actueel. De cijfers over de schooljaren 2000/'01 tot en met 2016/'17 van deze tabel met gegevens over de stadsgewesten en grootstedelijke agglomeraties kunnen nog als maatwerk worden opgevraagd bij onze infoservice.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het derde kwartaal 2022 komen de definitieve cijfers over schooljaar 2020/'21 en de voorlopige cijfers over schooljaar 2021/'22 beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71478ned

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71478ned

(Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen, schoolregio Onderwijssoort, leeftijd

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71478ned

(Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen, schoolregio Onderwijssoort, leeftijd