Dataset

(Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen, schoolregio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/12/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
  • Primary education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens per schooljaar over schoolregio, onderwijssoort en leeftijd van leerlingen die naar het primair onderwijs (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of een speciale school) gaan.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000/'01.

De cijfers tot en met schooljaar 2022/’23 zijn definitief en de cijfers over schooljaar 2023/'24 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 april 2024: De definitieve cijfers over schooljaar 2022/'23 en de voorlopige cijfers over schooljaar 2023/'24 zijn toegevoegd.

Met ingang van verslagjaar 2016 worden er door CBS geen gegevens meer gepubliceerd over stadsgewesten en grootstedelijke agglomeraties. Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zijn de filosofie en methode die ten grondslag lagen aan de afbakening niet langer actueel. De cijfers over de schooljaren 2000/'01 tot en met 2016/'17 van deze tabel met gegevens over de stadsgewesten en grootstedelijke agglomeraties kunnen nog als maatwerk worden opgevraagd bij onze infoservice.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het tweede kwartaal 2025 komen de definitieve cijfers over schooljaar 2023/'24 en de voorlopige cijfers over schooljaar 2024/'25 beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71478ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71478ned

(Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen, schoolregio Onderwijssoort, leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71478ned

(Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen, schoolregio Onderwijssoort, leeftijd