Dataset

Achterstandsleerlingen basisonderwijs; geslacht, schoolregio, 2006-2018

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 20/09/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel geeft informatie over achterstandsleerlingen in het reguliere basisonderwijs. Er zijn uitsplitsingen gemaakt naar achterstandscategorie, geslacht en schoolregio.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd. Gegevens beschikbaar van schooljaar 2006/'07 tot en met 2018/'19

Status van de cijfers: De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij publicatie van de volgende periode.

Wijzigingen per 11 december 2020: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=72028ned

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/72028ned

Achterstandsleerlingen, regulier basisonderwijs, achterstandscategorie, geslacht, regio

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/72028ned

Achterstandsleerlingen, regulier basisonderwijs, achterstandscategorie, geslacht, regio