Dataset

Regio Specifiek Pakket (Omgevingsvisie 2014) (historie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 24/07/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Regio Specifiek Pakket.Voor Drenthe vindt de provincie het van belang om Assen te positioneren binnen het nationaal stedelijk netwerk. Assen moet zich complementair aan Groningen kunnen ontwikkelen. Zo onderschrijft de provincie Drenthe de keuze voor verdichting van de stad die in het kader van de gebiedsontwikkeling FlorijnAs is gemaakt. De uitvoering van de FlorijnAs valt binnen het Regio Specifiek Pakket (RSP) Assen.Voor Emmen en Coevorden komen er middelen vrij voor de centrumontwikkeling, het verplaatsen van het Dierenpark Emmen en het ontwikkelen van de spoorverbinding met Zwolle en Twente. In Coevorden wordt, behalve aan het stadscentrum, ook gewerkt aan de ontwikkeling van het stationsgebied. Als het rangeeremplacement wordt verplaatst, ontstaat ruimte om de omgeving van het station als een tweede "pool" te ontwikkelen. Komt voor in kaart 1: Visie; kaart 4: Robuust sociaal-economisch systeem.

Contactinformatie
Name: Team Ruimtelijke ontwikkeling, Provincie Drenthe
Email: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Phonenumber: 0592-365555

Webservice

GBI_AOV_K1_UITVOERING_RSP_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Regio Specifiek Pakket (Omgevingsvisie 2014) (historie)

GBI_AOV_K1_UITVOERING_RSP_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Regio Specifiek Pakket (Omgevingsvisie 2014) (historie)