Dataset

Ondershoudsrapport specifieke uitkeringen gemeenten (OSU)

Permanent linkCopied
State Being researched
Data owner Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
Updated 24/07/2021
License Onbekende licentie
Publicity level Restricted
  • Description
  • Documentation (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Het (jaarlijks) onderhoudsrapport bevat een overzicht van de specifieke uitkeringen, hoeveel geld er aan wordt besteed en wat de verwachte ontwikkelingen zijn.

Contactinformatie
Name: Ministeries | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Email: opendata@overheid.nl

Documentation

ondershoudsrapport specifieke uitkeringen gemeenten (OSU)

Documentation HTML Onbekende licentie

Het (jaarlijks) onderhoudsrapport bevat een overzicht van de specifieke uitkeringen, hoeveel geld er aan wordt besteed en wat de verwachte ontwikkelingen zijn.