Dataset

Mijnenuitkijkpost

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zeeland (Provincie)
Updated 11/01/2023 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

betonnen paal: restant van serie observatieposten uit de Koude Oorlog langs de Westerschelde en de Noordzeekust. De posten waren bedoeld om het leggen of het vanuit vliegtuigen afwerpen van mijnen tegen te gaan. Doel van vervaardiging: Ten behoeve van website "Cultuur Historische Hoofdstructuur"

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/chs/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=chs:geocmd_chsmijnuitpstvpn&styles=&bbox=22621.8623999991,373336.9921,60641.4530999996,391906.608800001&width=768&height=375&srs=EPSG:28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

geocmd_chsmijnuitpstvpn

OGC:WMS Onbekende licentie

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/chs/wms?request=GetCapabilities

Mijnenuitkijkpost

geocmd_chsmijnuitpstvpn

OGC:WFS Onbekende licentie

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/chs/wfs?request=GetCapabilities

Mijnenuitkijkpost