Dataset

Grens Provinciaal Meerjaren Programma-gebied (historie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 24/07/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ten einde de coordinatie rond de uitvoering van het provinciaal Meerjarenprogramma voor het landelijk gebied (PMJP) doelmatig te organiseren, wordt gewerkt met vijf deelgebieden. De indeling is gebaseerd op karakeristieken en gewenste ontwikkelingsrichtingen.

Contactinformatie
Name: Team Natuur en Water, Provincie Drenthe
Email: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Phonenumber: 0592-365555

Webservice

GBI.NAT_PMJPGEBIEDEN_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Grens Provinciaal Meerjaren Programma-gebied (historie)

GBI.NAT_PMJPGEBIEDEN_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Grens Provinciaal Meerjaren Programma-gebied (historie)